تماسآموزشدانلوداخبارمحصولاتخانه

خانه > مشتریان

 

برخی از مشتریان ما

 • شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

 • شرکت گاز استان کرمان

 • شرکت گاز استان زنجان

 • شرکت گاز استان قزوین

 • شرکت گاز استان خوزستان

 • شرکت گاز استان بوشهر

 • شرکت گاز استان مازندران

 • شرکت گاز استان سمنان

 • شرکت گاز استان ایلام

 • شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 • منطقه 1 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 2 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 3 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 4 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 5 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 6 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 7 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 8 عملیات انتقال گاز

 • منطقه 9 عملیات انتقال گاز

 • منطقه10 عملیات انتقال گاز

 • شرکت انتقال گاز ایران

 • پالایش گاز بیدبلند

 • پالایش گاز فجر جم

 • پالایش گاز ایلام

 • پالایش گاز خانگیران

 • پالایشگاه نفت آبادان

 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • شرکت مناطق نفتخیز جنوب

 • بهره برداری نفت و گاز مارون

 • بهره برداری نفت و گاز گچساران

 • بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

 • شرکت صنایع فجر شیراز

 • شرکت صنایع حدید

 • گروه صنعتی مپنا

 • شرکت صنایع نیروگاهی مازندران(صنیر)

 • پتروشیمی مارون

 • پتروشیمی تبریز

 • پتروشیمی رازی

 • پتروشیمی برزویه

 • پتروشیمی فناوران

 • پتروشیمی آبادان

 • پژوهش و فناوری پتروشیمی

 • پایانه ها و مخازن پتروشیمی

 • سد و نیروگاه شهید عباسپور

 • سد و نیروگاه مارون

 • نیروگاه رامین

 • نیروگاه رودشور

 • نیروگاه زرگان

 • شرکت صنعت قند کردستان

 • شرکت فولاد خراسان

 • شرکت متروی تهران

 • شرکت پویا گاز سپهر

 • شرکت فرایند توسعه پاد

 • و ...

 

نقشه سایت

لینک
تماس
دانلود
اخبار
محصولات
خانه

 

ŠAll Right Reserved for Pishro Sanat Amal Co. LTD