تماسآموزشدانلوداخبارخدماتخانه

 مشاوره >  طراحی ولوها و عملگرها

 

 

این شرکت آمادگی دارد تا درزمینه طراحی و یا مشاوره در طراحی ولوها و تجهیزات وابسته، به شرح زیر ، مطابق استانداردهای معتبر با شرکتها و یا اشخاص فعال در این زمینه همکاری نماید.

  • کنترل ولوها و انواع اکچویتور

  • شیرآلات  … Gate, Globe, Check, Plug, Ball, Butterfly

  • معرفی استانداردهای مرتبط با طراحی هر دسته از شیرآلات

  • قطعات مکانیکی و بازسازی قطعات شیرآلات مطابق استاندارد

  • محاسبات سیالاتی و مکانیکی قطعات مختلف

  • محاسبات نرم افزاری با Ansys, Fluent, Gambit, Catia, Pro/Engineer, MDT, AutoCAD, ...

 

  • مشاوره

نقشه سایت

لینک
تماس
دانلود
اخبار
محصولات
خانه

 

©All Right Reserved for Pishro Sanat Amal Co. LTD