تماسآموزشدانلوداخبارمحصولاتخانه

اخبار > آموزش

 

56- دوره شناخت شیرهای قطع اضطراری خطوط انتقال در منطقه سروستان و سعادت آباد  زاگرس جنوبی برگزار شد  و  در پابان بازدیدی از تاسیسات مجموعه بعمل آمد و روی بجهیزات توصیحاتی داده شد(هماهنگ کننده شرکت آفاق)

تاریخ :    23 تا 24  تیر ماه 1394

55- دوره شناخت شیرها و استانداردها  در منطقه شمالشرق خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برگزار شد  و  در پابان بازدیدی از تاسیسات تلمبه خانه بعمل آمد که بعنوان کارگاه عملی دوره محسوب می شد

تاریخ :    16 تا 19  خرداد ماه 1394

 

54- دوره سایزینگ و انتخاب شیرها  در یارد گرگان منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شد  و  پارامترهای موثر در این رابطه بطور کامل برای مایعات و گازها  تشریح گردید. در پایان مثالهایی درخصوص سابینگ شیرها زده شد (هماهنگ کننده شرکت آفاق)

تاریخ :    10 تا 12  خرداد ماه  1394

 

53- دوره شیرهای سرچاهی  در مرکز آموزش محمود آباد و برای پرسنل مستقر در دکلهای خلیج فارس شرکت  نفت و گاز پارس  برگزار گردید  و بخشی از آن بصورت عملی در کارگاه ایزار دقیق و مکانیک ارایه شد و انواع ولوها و تجهیزات وابسته تشریح گردید.

تاریخ :    30فروردین تا 2 اردیبهشت ماه  1394

52- دوره کنترل ولو  در سایت محل شرکت  پتروشیمی جم  واقع در عسلویه برگزار گردید  و بخشی از آن بصورت عملی در کارگاه ایزار دقیق و ولوشاپ ارایه شد و انواع کنترل ولوها و تجهیزات وابسته تشریح گردید.(هماهنگ کننده شرکت همام)

تاریخ :  17 تا 18 اسفند ماه  1393

51- دوره شناخت شیرآلات  در سایت منطقه شمال شرق شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  برگزار گردید  و پس از آن طی بازدید از تاسیسات نفتی ،  ضمن بررسی پاره ای از مشکلات موجود که مربوط به ORBIT VALVE بود روی تعدادی از ولو ها توضیحات تکمیلی ارائه گردید.

تاریخ :  25 تا 28 بهمن ماه  1393

50- دوره کنترل ولو  در تهران با حضور نفرات ابزار دقیق پتروشیمی زاگرس، صنایع دریایی، پالایشگاه پارسیان  و چند شرکت خصوصی  برگزار گردید  و پس از آن بصورت عملی روی تعدادی از ولوها و کنترل ولو ها توضیحات تکمیلی  داده شد.(هماهنگ کننده  آفاق صنعت )

تاریخ :  15 و 16 بهمن ماه  1393

49- دوره سایزینگ کنترل ولو  در مرکز آموزش اصفهان وزارت نفت با حضور کارشناسان و مدیران ابزار دقیق مناطق و ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  برگزار گردید  و در پایان چند مثال واقعی جهت سایزینگ ولوها ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

تاریخ :  11 تا 14 بهمن ماه  1393

 

48- دوره کنترل ولو  در مرکز آموزش محمود آباد وزارت نفت با حضور نفرات ابزار دقیق نفت و گاز اروندان  برگزار گردید  و پس از آن طی بازدید از کارگاه ابزار دقیق ،  روی تعدادی از کنترل ولو ها، پوزیشنرها، ترانسمیترها و سوییچ ها توضیحات تکمیلی بصورت عملی داده شد.

تاریخ :  آذر ماه  1393

47- دوره شیرهای قطع و وصل اضطراری  شامل BDV, ESDV, XV, LBV در محل سایت شرکت نفت و گاز پارس  یا POGC واقع در عسلویه برگزار گردید  و پس از آن طی بازدید از کارگاه تعمیرات ،  روی تعدادی از ولو ها و نحوه مونتاژ و تست آنها توضیحات تکمیلی بصورت عملی داده شد.

تاریخ :  آبان ماه  1393

46- دوره شیرهای قطع و وصل اضطراری  شامل BDV, ESDV, XV, LBV در مرکز آموزش محمود آباد وزارت نفت با حضور کارشناسان نفت و گاز پارس  یا POGC برگزار گردید  و پس از آن طی بازدید از کارگاه مکانیک و ابزار دقیق ،  روی تعدادی از ولو ها و تجهیزات وابسته توضیحات تکمیلی بصورت عملی داده شد.

تاریخ :  خرداد ماه  1393

45- دوره تعمیر شیرآلات  در سایت پتروشیمی آبادان  با حضور کارشناسان و مدیران واحد تعمیرات مکانیک برگزار گردید  و پس از آن طی بازدید از کارگاه مرکزی ، بصورت عملی روی تعدادی از شیرها و سیفتی ولو ها توضیحات تکمیلی داده شد.

تاریخ :  9 تیر ماه  1393

44- دوره شیرهای صنعتی  در سایت پتروشیمی آبادان با حضور کارشناسان و تکنیسینهای  واحدهای مختلف برگزار گردید  و پس از آن بازدیدی از سایت پتروشیمی بعمل آمد .

تاریخ :  9 اردیبهشت ماه  1393

43- سمینار کنترل ولو  در سایت بهره برداری نفت و گاز مارون واقع در اهواز با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف برگزار گردید  و پس از آن طی نشستی با مدیران واحد تعمیرات، مقرر گردید در خصوص تعمیرات کنترل ولوهای سزویسهای نفت و گاز ترش که مطابق استاندارد NACE MR 0175 می باشند خدماتی در محل کارگاه شرکت پیشرو صنعت ارایه گردد.

تاریخ :  9 آذر ماه  1392

42- سمینار کنترل ولو  در سایت پایانه ها و مخازن پتروشیمی واقع در ماهشهر با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و پس از آن به بررسی نیازهای آموزشی و بازرگانی آن شرکت پرداخته شد و بنا شد دوره های آموزشی در آینده برگزار گردد و در پایان ضمن بازدید از کنترل ولو های اسکله های صادراتی مقرر گردید تا پوزیشنر ها و بوسترهای قدیمی  با انواع جدید با سیستم HART جایگزین گردد تا قابلیت انتقال آسان به کنترل روم را داشته باشند.

تاریخ :  23 تیر ماه  1392

41- دوره شناخت شیرآلات صنعتی و کاربرد آنها  در سایت خطوط لوله و مخابرات نفت - منطقه جنوب شرق واقع در رفسنجان با حضور 20  نفر از پرسنل مناطق مختلف شرکت در 4 روز برگزار گردید و در نهایت به تشریح عملی شیرها در کارگاه ولو شاپ آن مجموعه پرداخته شد. 

تاریخ :  28 الی 31 اردیبهشت ماه  1392

40- دوره تخصصی کنترل ولو و محرکهای مربوطه  در سایت پالایشگاه آبادان با حضور 15  نفر از واحدهای ابزار دقیق و تعمیرات در 4 روز برگزار گردید و به تشریح قطعات مختلف و عملکرد کنترل ولو ها و محرکهای مربوطه و نیز تجهیزات وابسته به آنها مانند پوزیشنر ها و رگولاتورها پرداخته شد و در ادامه ضمن بررسی مشکلات و مواردی که به کرات در این تجهیزات بطور تفصیلی پرداخته شد. در پایان به تشریح عملی 2 نوع پوزیشنر پرداخته شد.

تاریخ :  21 الی 24 اردیبهشت ماه 1392

 

39- دوره شناخت شیرآلات صنعتی و کاربرد آنها  در سایت پتروشیمی تبریز با حضور 20  نفر از پرسنل واحدهای مختلف در 3 روز بنا به درخواست عده زیادی از همکاران مجددا برگزار گردید 

تاریخ :  14 الی 16 اردیبهشت ماه  1392

38- دوره شناخت شیرهای قطع اتوماتیک نفت یا Line Break Valve  در سایت مناطق نفتخیز جنوب - اهواز با حضور 25 نفر از مناطق مختلف برگزار گردید  و در پایان روشهای تنظیم این نوع محرکهای اتوماتیک برای  سرویسهای گازی و نفت تشریح گردید.

تاریخ :  10 الی 12 اسفند ماه  1391

37- دوره شناخت شیرها و پارامترهای موثر در انتخاب آنها  در سایت پتروشیمی تبریز  با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و پس از آن به بررسی نیازهای آموزشی و بازرگانی آن شرکت پرداخته شد و بنا شد دوره های آموزشی در آینده برگزار گردد و نیز پس از بازدید از ولوشاپ ، بنا شد درخصوص تعمیر شیرهای توپی خدماتی ارائه گردد.

تاریخ :  18 الی 20 دی ماه  1391

36- سمینار تعمیر و شناخت شیرها  در سایت پتروشیمی آبادان واقع در آبادان با حضور کارشناسان واحدهای مختلف برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و پس از آن به بررسی نیازهای آموزشی و بازرگانی آن شرکت پرداخته شد و بنا شد دوره های آموزشی در آینده برگزار گردد و نیز درخصوص تعمیر شیرهای توپی خدماتی ارائه گردد.

تاریخ :  10 دی ماه  1391

35- سمینار شیرآلات صنعتی و محرکهای پنوماتیک  در سایت سد و نیروگاه مارون واقع در استان خوزستان شهر بهبهان با حضور مدیران و پرسنل فنی شرکت برگزار گردید  و پس از آن از بخشهای مختلف سیستمهای آبیاری، سد و نیروگاه بازدید بعمل آمد و تفاهم هایی درخصوص همکاری های آینده بعمل آمد .

تاریخ :  21 آبان ماه  1391

34- سمینار شیرهای کنترلی یا CONTROL VALVE  در سایت پالایشگاه آبادان واقع در آبادان با حضور مدیران و پرسنل فنی شرکت برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و پس از آن به بررسی نیازهای آموزشی و بازرگانی آن شرکت پرداخته شد و بنا شد دوره های آموزشی در آینده برگزار گردد.

تاریخ :  20 آبانماه  1391

33- دوره تست و بازرسی شیرآلات صنعتی در دفتر مرکزی شرکت سپانیر واقع در تهران و در 2 گروه مجزا برگزار گردید  و مقرر گردید دوره های تخصصی تری در خصوص شیرآلاتصنعتی و کنترل ولوها برگزار گردد.

تاریخ : 3 و 17  آبان ماه  1391

32- دوره  محرکهای پنوماتیک  در سایت نیروگاه شهید عباسپور واقع در مسجد سلیمان با حضور مدیران و پرسنل فنی شرکت برگزار گردید  و در پایان یک نمونه شیر پروانه ای با محرک پنوماتیک و شیر نامور مورد بررسی و تست کامل قرار گرفت و شیرها و اتصالات پنوماتیک در این تست بکار گرفته شدند.

تاریخ : 24 و 25 شهریورماه ماه  1391

31- سمینار شیرآلات صنعتی و محرکهای پنوماتیک  در سایت سیمان مازندران(نکا) واقع در استان مازندران شهر نکا با حضور مدیران و پرسنل فنی شرکت برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و در نهایت از بخشهای مختلف کارخانه بازدید بعمل آمد که نیازهای فنی و بازرگانی آن مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ :  20 شهریور ماه  1391

30- سمینار شیرآلات صنعتی و محرکهای پنوماتیک  در سایت نیروگاه شهید عباسپور واقع در مسجد سلیمان با حضور مدیران و پرسنل فنی شرکت برگزار گردید  و در پایان به معرفی خدمات شرکت پیشرو صنعت آمال پرداخته شد و در نهایت پس از بازدید از نیروگاه به بررسی تجهیزات مورد نیاز نیروگاه پرداخته شد.

 تاریخ : 10  مرداد ماه  1391

29- دوره شیرآلات صنعتی  به مدت 2 روز در سایت شرکت  منطقه 6 انتقال گاز واقع در بندرعباس با حضور حدود 17 نفر از پرسنل فنی شرکت برگزار گردید. 

 تاریخ : تیر ماه  1391   

28- دوره تخصصی تعمیر شیرآلات به مدت 3 روز در سایت شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران واقع در اهواز با حضور حدود 20 نفر از پرسنل فنی منطقه خوزستان  برگزار گردید. 

 تاریخ :21، 22 و 23 خرداد ماه  1391   

بالا

27- دوره استاندارد API-6D-2008   به مدت 3 روز در سایت شرکت  خطوط لوله و مخابرات نفت ایران واقع در تهران با حضور حدود 20 نفر از پرسنل فنی این شرکت برگزار گردید.  در این دوره نفراتی از مناطق 11 گانه این شرکت حضور داشتند.

 تاریخ :2، 3 و 4 اردیبهشت  ماه  1391   

بالا

26- دوره استاندارد شیرهای صنعتی  به مدت 3 روز در سایت شرکت  منطقه 8 انتقال گاز واقع در تبریز با حضور حدود 20 نفر از پرسنل فنی این شرکت برگزار گردید.  در این دوره نفراتی نیز از مناطق 9 و 10 حضور داشتند

 تاریخ :27، 28 و 29 فروردین ماه  1391   

25- دوره انتخاب و سایزینگ شیرهای صنعتی  به مدت دو روز در تهران با حضور 7 نفر از شرکتهای منطقه 9 انتقال گاز ، گاز استان  آذربایجان شرقی برگزار گردید. 

 تاریخ : 28 و 29 دی ماه 1390

بالا

24- دوره استاندارد  شیرهای صنعتی  به مدت یک روز در تهران با حضور حدود 20 نفر از شرکتهای منطقه 4 و 8 و 9 انتقال گاز ، گاز استان ایلام و مازندران و آذربایجان شرقی ، پتروشیمی فجر و کرمانشاه برگزار گردید. 

 تاریخ : 27 دی ماه 1390

بالا

23- دوره شناخت  شیرهای صنعتی شامل شیرهای توپی، سماوری، دروازه ای، یکطرفه، پروانه ای و کروی به مدت 3 روز در سایت پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه پتروشیمی با حضور حدود 25 نفر از مهندسین و تکنیسینهای واحدهای مختلف برگزار گردید. 

 تاریخ :  20 و 21 و 22 دی ماه 1390

22- سمینار آموزش شیرآلات نیروگاهی در مجموعه نیروگاه شهید رجایی با حضور 12 تن از مدیران و مهندسین بخشهای مختلف نیروگاه در مورخ 18 دی ماه سال 1390 برگزار گردید و محور بحثها درخصوص قطعات داخلی شیرها و تعمیرات آنها بود و در نهایت چند استاندارد درخصوص شناخت و تعمیر شیرها در اختیار مهندسین آن مجموعه قرار گرفت.

بالا

21- دوره شناخت  شیرهای صنعتی شامل شیرهای توپی، سماوری، دروازه ای، یکطرفه، پروانه ای و کروی به مدت 3 روز در تهران برگزار گردید و 13 نفر از  پرسنل شرکتهای منطقه 8 ، منطقه 9 ، گاز استان فارس، پتروشیمی مارون، پتروشیمی فجر و پتروکیش در دوره حضور داشتند - تاریخ :  22 و 23 و 24 آذر ماه 1390

بالا

20- نشست مشترک با مدیران واحدهای مختلف پتروشیمی مارون در محل سایت آن شرکت واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ، ماهشهر .

در این نشست  ابتدا توانمندی های شرکت معرفی شدند و بعد از پاسخگویی به برخی از سوالات به ارایه سمینارعمومی شناخت شیرآلات پرداخته شد . بعد از شناخت نیازمندی های پتروشیمی در زمینه های مختلف مقرر گردید دوره های تخصصی جهت ارایه اطلاعات فنی  در خصوص شیرآلات برگزار گردد -  2 آذر  1390

19- دوره شناخت کمپرسورهای صنعتی شامل رفت و برگشتی، پیچشی و سانتریفوژ  با حضور مهندسین شرکت پتروشیمی برزویه و نیروگاه بعثت در سالن کنفرانس این شرکت در تهران به مدت 3 روز برگزار گردید- 17، 18 و 19 آبان 1390

بالا

18- دوره شناخت شیرهای خودکار خطوط لوله نفت برای اولین بار برای پرسنل و مدیران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در سالن کنفرانس این شرکت در تهران به مدت 3 روز برگزار گردید -  12 ، 13 ، 14 مهر ماه  1390

همانگونه که میدانید این نوع شیرها در کشور ما برای خطوط لوله نفت بکار نمیرود ولی شرکت کنندگان در این دوره با نوع و نحوه بکارگیری عملگرهای (Actuator) مخصوص سیالات مایع مانند نفت آشنا شده و تمهیدات لازم برای استفاده آنها در خطوط لوله نفت و فراورده های آن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بالا

17- دوره  تست و بازرسی شیرهای صنعتی با هدف آشنایی بیشتر واحدهای مختلف باتست و بازرسی شیرها و نحوه تحویل گیری صحیح آنها ، در سالن کنفرانس این شرکت در تهران به مدت 1 روز برگزار گردید و 7 نفر از  پرسنل شرکتهای منطقه 10 ، منطقه 4 و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  در دوره حضور داشتند -  19 شهریور ماه   1390

16- دوره شناخت شیرهای خودکار خطوط لوله با هدف آشنایی بیشتر واحدهای مختلف با این تجهیزات و بهره برداری صحیح از آنها در سالن کنفرانس این شرکت در تهران به مدت 3 روز برگزار گردید و 7 نفر از  پرسنل شرکتهای منطقه 1 ، منطقه 4، گاز مازندران و پالایشگاه اصفهان  در دوره حضور داشتند -  15 ، 16 ، 17 شهریور ماه  1390

بالا

15- دوره شناخت شیرهای سماوری و توپی ، استاندارد شیرها و تست و بازرسی آنها  با هدف آشنایی بیشتر واحدهای مختلف با این تجهیزات و بهره برداری صحیح از آنها در سایت منطقه 3 عملیات انتقال گاز به مدت 5 روز برگزار گردید و 24 نفر از  پرسنل این شرکت  در دوره ها حضور داشتند - 14، 15 ، 16 ، 17  و 18 اسفند ماه 1389

بالا

14- دوره شناخت شیرهای سماوری و توپی جهت واحدهای مهندسی ، طراحی، بهره برداری و بازرگانی با هدف آشنایی با ساختار این شیرها و نحوه عملکرد آنها در سایت شرکت گاز استان گلستان به مدت 2 روز برگزار گردید و 25 نفر از  پرسنل  در آن حضور داشتند - 8 و 9 اسفند ماه 1389

13- دوره تشریح استانداردهای شیرآلات صنعت گاز وتجهیزات وابسته جهت واحدهای مهندسی ، طراحی، بهره برداری، اجرای طرحها و بازرسی در سایت شرکت گاز استان خوزستان به مدت 2 روز برگزار گردید و 25 نفر از  پرسنل در آن حضور داشتند - 10 و 11 بهمن ماه 1389

بالا

12- دوره تخصصی انتخاب شیرآلات صنعتی  جهت واحدهای مهندسی و طراحی در تهران به مدت 2 روز برگزار گردید و 12 نفر از  پرسنل گاز مازندران ، مناطق عملیاتی 4 ، 5 و 7 در آن حضور داشتند - 29 و 30 دی ماه 1389

11- دوره شناخت عمومی شیرآلات صنعتی  جهت آشنایی بیشتر واحدهای مهندسی ، طراحی، بهره برداری و تعمیرات با ساختار این شیرها و نحوه عملکرد آنها در تهران به مدت 2 روز برگزار گردید و 10 نفر از  پرسنل گاز زنجان ، منطقه 5 انتقال گاز  و شرکت صنایع نیروگاهی یا صنیر در آن حضور داشتند - 29 و 30 آبان ماه 1389

بالا

10- دوره شناخت شیرهای سماوری و توپی جهت واحدهای مهندسی ، طراحی، بهره برداری و بازرگانی با هدف آشنایی با ساختار شیرها، انواع انتها ، انواع کلاس فشاری، نحوه باز و بست شیرها و غیره این شیرها و نحوه عملکرد آنها در تهران به مدت 2 روز برگزار گردید و 12 نفر از  پرسنل گاز مازندران و مناطق عملیاتی 4 و 5 در آن حضور داشتند - 10 و 11 آبان ماه 1389

9- دوره شناخت شیرآلات نیروگاهی با هدف آشنایی بیشتر واحدهای مهندسی ، طراحی، بازرسی و بازرگانی با شیرها و نحوه عملکرد آنها در شرکت مپنا بویلر به مدت 4 روز و مجموعاً 25 ساعت در تهران برگزار گردید - 22،20،15،13مهرماه 1389

 

بالا

8- سمینار آشنایی با شیرآلات صنعتی با هدف بررسی نیازمندیهای موجود در بخش آموزشبا حضور واحدهای مهندسی ، طراحی، بازرسی و بازرگانی و ... در شرکت منطقه 3 عملیات انتقال گاز در تهران برگزار گردید - 17 مهرماه 1389

7- دوره شناخت عمومی استانداردهای شیرآلات صنعتی و تجهیزات وابسته که با حضور برخی از مدیران و پرسنل فنی شرکتهای گاز استان سمنان، مازندران و مناطق عملیاتی 5، 7 و 10 در تهران برگزار گردید -20 مهرماه 1389

بالا

6- دوره آموزشی شیرآلات صنایع پایین دستی و بالادستی یا سرچاهی  در شیراز - سایت مجتمع صنعتی فجر شیراز وابسته به سازمان صنایع دفاع -  14،13 و 15 مهرماه 1389

5- دوره آموزشی تست و بازرسی با حضور پانزده نفر از مدیران و روسای واحدهای فنی مهندسی و بازرسی شرکت های نفتی و گازی از جمله مناطق عملیاتی و گازهای استانی و شرکت های وابسته در تهران (یکم مهرماه 1389)

بالا

4- دوره آموزشی عملگرهای اتوماتیک با حضور 16 نفر از مناطق مختلف عملیاتی همچون منطقه 8،7،6،2 و 10 و نیز نفراتی از گازهای استان مازندران،بوشهر و خوزستان و همچنین برخی از شرکتهای مرتبط مانند سازمان صنایع دفاع - شرکت صنایع حدید در تهران -30 و 31 شهریور 1389

3- دوره شناخت شیرآلات صنعتی در سایت منطقه یک عملیات انتقال گاز واقع در امیدیه - میان کوه - 23،22 و 24 شهریور 1389

بالا

2- دوره شناخت عمومی شیرآلات در تهران با حضور نفراتی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و مدیران خطوط لوله استانی شرکت مهندسی و توسعه گاز -  20 و 21 خرداد 1389

1- سمینارعمومی شناخت شیرآلات درمحل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  - 14خرداد 1389

بالا

نقشه سایت

لینک
تماس
دانلود
اخبار
محصولات
خانه

 

ŠAll Right Reserved for Pishro Sanat Amal Co. LTD