تماسآموزشدانلوداخبارمحصولاتخانه

خانه > پروژه ها

پروژه های پایان یافته

 • طراحی و ساخت کنترل ولو الکترو هیدرولیک خط انتقال تبریز-ارومیه

 • طراحی و ساخت کنترل ولوهای پروژه هگزان عسلویه

 • طراحی و ساخت اکچویتور الکتریکی یا برقی بصورت تدریجی مناسب کنترل ولو ها

 • طراحی و ساخت نسل جدید اکچویتور الکتروهیدرولیکی

 • طراحی و ساخت کنترل ولو 12 اینچ برای اولین بار در ایران

 • طراحی و ساخت دیسوپرهیتر ها

 • طراحی و ساخت Actuator الکتروهیدرولیکی کنترل ولوها برای اولین بار در ایران

 • تامین تجهیزات عمومی شرکتهای نفت ، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، پالایشگاهها

 • تامین کلیه ابزار دقیق شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی

 • تعمیر شیرهای توپی و سماوری برای شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی

 • آموزشهای تخصصی کارکنان و مدیران شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی

 • طراحی و ساخت قطعات شیرها برای شرکتهای نفت و گاز

 • طراحی و ساخت کنترل ولو سایز 2و 6 و 8 اینچ

 • ساخت قطعات کنترل ولو های مختلف

 • تعمیر کلیه مارکهای کنترل ولو تا 16 اینچ

 

پروژه های دردست اجرا

 • کنترل ولوهای 24 اینچ و 28 اینچ خط انتقال نفت 42 اینچ گوره - جاسک

 • طراحی انواع مختلف اکچویتورهای الکتریکی

 • طراحی و ساخت رگلاتورهای خاص

 • طراحی و ساخت کنترل ولوهای Sever Service

 • طراحی و ساخت شیرهای فشار شکن

 • طراحی و ساخت تریمهای خاص کنترل ولوها
   

 

نقشه سایت

لینک
تماس
دانلود
اخبار
محصولات
خانه

 

ŠAll Right Reserved for Pishro Sanat Amal Co. LTD