تماسآموزشدانلوداخبارمحصولاتخانه

محصولات > قطعات یدکی

 

 • All Control valve spare parts

 • All Actuator spare parts

 • قطعات یدکی کلیه کنترل ولوها

 • قطعات یدکی کلیه اکچویتورها

با توجه به نیاز امروزه مجتمعها و واحدهای تولیدی به قطعات یدکی کنترل ولوها و اکچویتورها، این شرکت علاوه بر در اختار داشتن و تامین، از بسیاری از قطعات یدکی کنترل ولوها بصورت کاملا علمی نقشه تهیه نموده و در آرشیو خود نگه داشته تا در مواقع نیاز از روی آن نقشه ها قطعات با کیفیت بسیار بالایی ساخته و تحویل مشتری نماید. برخی از این مارکها به شرح زیر است:

 • فیشر

 • ماسونیلان

 • ای بی بی

 • سامسون

 • Fisher

 • Masoneilan

 • ABB

 • Samson

 

چند نمونه قطعات 3 بعدی شده از روی نمونه های اصلی

کیج کنترل ولو فیشر برای گاز پر فشار

Fisher control valve series HP Cage whisper

کیج کنترل ولو گاز پرفشار

ABB HP Gas control valve Cage

کیج کنترل ولو فیشر

Fisher control valve series ET Cage EQ%

کیج کنترل ولو فیشر برای گاز پر فشار

Fisher control valve series EW Cage

تریم 4 مرحله ای ضد کاویتاسیون ماسونیلان سری 78000

Masoneilan trim anti-cav series 78000

تریم 4 مرحله ای ضد کاویتاسیون ماسونیلان سری 78000

Masoneilan trim anti-cav series 78000

تریم ماسونیلان سری 21000

Masoneilan trim anti-cav series 78000

تریم کنترل ولو فیشر ضد کاویتاسیون

Fisher control valve trim series ET CAV III

کیج 3 لایه کنترل ولو گاز پرفشار

ABB HP Gas control valve Cage 3-stage

تریم ولو دیسوپرهیتر فیشر  

Fisher De-Superheating valve trim series DMA

پلاگ کنترل ولو فیشر دبل سیت

Fisher control valve plug series A double ported

تریم کنترل ولو فیشر مخصوص جریانهای خیلی کم

Fisher control valve trim series EZ MICRO-FLUTE

کنترل ولو ماسونیلان دبل سیت سری 10000 با اکچویتور سری 88/87

Masoneilan control valve series 10000 with 88/87 actuator

سیت کنترل ولو فیشر دبل سیت

Fisher control valve seat series A double ported

اکچویتور ماسونیلان سری 87/88

Masoneilan actuator series 88/87

 

اکچویتور فیشر سری 667

Fisher actuator series 667

 

ولو 90 درجه بخار سوپرهیت  

ABB angle globe valve for HT steam

ولو دیسوپرهیتر فیشر  

Fisher De-Superheating valve series DMA

 

چند نمونه قطعات ساخته شده از روی نمونه های اصلی

   
   
   
   
   
   
   
   

پ

- کنترل ولو

- اکچویتور  

- رگلاتور

- پوزیشنر

- قطعات یدکی

 

نقشه سایت

لینک
تماس
دانلود
اخبار
محصولات
خانه

 

ŠAll Right Reserved for Pishro Sanat Amal Co. LTD